Life Balance

Tina Hou Marer - Terapi og rådgivning

Når værdifulde relationer skal styrkes

+ 45 40 25 07 66

Udstationering & hjemstationering samt kulturelle udfordringer og forandringer

Udstationering:

Når man skal beslutte sig for en udstationering, er der mange tanker og følelser, som kommer i spil. Overvejelserne kan være uendelige. Måske skal du af sted alene, måske skal din udkårne følge dig på eventyret og måske det inkluderer hele familien. Tanker som, skole og hverdag for børnene, håndtering af kulturelle forskelle, bolig, at den ene part skal opgive job hjemme og etablering af nyt netværk kan være nogen af dem. Overvejelser kan også omhandle at et/flere børn skal blive hjemme, og de følelser og bekymringer, det indebærer. Der kan være mange praktiske spørgsmål som melder sig, og i lige så høj grad mange følelsesmæssige spørgsmål og uklarheder, som der er brug for at få belyst, delt og talt om. I særdeleshed kan det være nyttigt, at man forud for afrejsen får afstemt forventninger til hinanden, kommende nye roller, og hvilken konsekvens det har for ens samspil, både som par og som familie.

Hjemstationering:

Ofte forbinder vi ikke det at skulle returnere til vores hjemland som nogen stor udfordring. Alligevel er det min erfaring, at det meget ofte er her, at det bliver svært. Man skal finde sig til rette i "kendte" men nye omgivelser, og indgå i sit sædvanlige netværk. Det kan være svært, for man har selv forandret sig meget, og det har omgivelser og relationer derhjemme ikke i samme grad. Man har sagt farvel til betydningsfulde personer, som man måske ikke ser igen, og der er sorg og tab, forbundet med at forlade det sted, man har boet en tid, som man skal forholde sig til, både i forhold til sig selv, men i lige så høj grad hos ens partner og medfølgende børn. Roller ændres på ny i familien, og alle skal vænne sig til nye kulturelle omgivelser, og hvad det må indebære. Det kan være en svær og udfordrende periode for alle, hvor der er brug for nogen, at dele tanker, følelser og livsforandringen med, så man nemmere kommer igennem den livskrise/forandring, man står i.

Min forudsætning for at arbejde med dig som er udstationeret/hjemvendt:

Da jeg selv har været bosat i udlandet både som barn såvel som i mit voksenliv, har jeg særlige forudsætninger for at arbejde med dig/jer, som overvejer/har taget beslutning om en udstationering/hjemstationering. Jeg kan arbejde med hele familien, både medfølgende partner, børn, og den som har fået jobbet i udlandet.

Par & familier med forskellig kulturel baggrund:

Gennem erfaring fra egen praksis i udlandet og i DK, har jeg arbejdet med klienter af anden kulturel baggrund end min, og jeg har arbejdet med mennesker af forskellig nationalitet. Jeg har derfor gode forudsætninger for at arbejde med dig/jer, som har en anden kulturel baggrund end dansk. Jeg har arbejdet med familier og par, hvor parterne (parret) kommer med forskellig kulturel baggrund og er af forskellig nationalitet, eksempelvis en arabisk mor og en dansk far, en engelsk far og en italiensk mor. For mig handler det om, at skabe bro mellem de kulturelle forskelle, og hjælpe med at bringe indsigt og forståelse for det, den anden kommer med. Jeg hjælper jer til tålmodigt og nysgerrigt at gå på besøg-, og udforske hinandens verden i et trygt, kærligt og fordomsfrit møde.

Jeg tilbyder terapi på såvel dansk som på engelsk.