Life Balance

Tina Hou Marer - Terapi og rådgivning

Når værdifulde relationer skal styrkes

+ 45 40 25 07 66

Psykoterapi, ungeterapi, parterapi og familierådgiving

Personlig udvikling

Individuel terapi er rejsen ind i os selv. Det er, når vi tør udforske og gå på opdagelse i os selv, og blive nysgerrige på, hvad der gør os til den person, vi er. Hvad er årsagen til, at vi reagerer, som vi gør, hvorfor kan visse situationer udfordre os mere end andre, hvad stiller vi op med de indre & ydre konflikter, vi har, og hvordan kommer der styr på tanker og følelser. Terapi hos mig tilbydes både til unge og voksne. Ungeterapi er for dig som er mellem 13-19 år, og som ønsker et liv, hvor du selv kan træffe sunde og gode valg, så du bliver i stand til at acceptere og elske dig selv, for den du er, og ikke for, hvad du gør.

Familieterapi og rådgivning

Der er ingen opskrift på en traditionel kernefamilie i dag. Familien har i dag mange konstellationer & sammen-sætninger, der er mor og far, dine og mine børn, fælles børn, bonusforældre, søskende, pap-søskende, halvsøs-kende, bedsteforældre og bonus- bedsteforældre. Det kan give mange udfordringer, og det kan være svært at navigere i, særligt for et barn, hvor forventninger, regler, normer, og kulturen indenfor familien skifter, og der kan være brug for hjælp udefra til at løse de indbyrdes konflikter, som opstår mellem barn og voksen, også for den ubrudte kernefamilie. Grænser kan være flydende, ikke respekteret, og konfliktniveauet kan være højt.

Parterapi

Ofte søger vi hjælp alt for sent. Blame-game kører for fuld udblæsning, eller endnu værre, vi er helt holdt op med at kommunikere med hinanden. Distancen mellem os bliver større og større, og det bliver sværere at bryde den situation, vi er havnet i, og vi tænker, at den eneste udvej er, at komme væk, skabe os et liv uden den anden. Parterapi og PREP-kursus kan hjælpe til at møde hinanden på ny. Du får hjælp til at gå på opdagelse i din partners verden, sådan som den ser ud for ham/hende, og du får større forståelse og indsigt i dine og din partners handlemåder og mønstre. Parterapi er ikke kun for jer, som står et konfliktfuldt sted, men også for jer, som gerne vil forebygge og videreudvikle jeres relation, og sikre at gnisten, samhørigheden og nærvær'et varer ved.

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program. På dansk oversættes det med Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold. Et PREP kursus er for alle par uanset alder, livsfase og forholdets længde, så længe lysten er der til at investere og videreudvikle det gode i parforholdet. Du og din partner kan læse mere om PREP her  og skulle I have andre spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig.

Mistet din livsledsager? Sorggruppe-forløb for ældre

Har du mistet din livsledsager, og savner du en at dele dine tanker og følelser med samt møde andre ligestillede, høre deres historier, og finde støtte til på ny at genfinde glæden ved livet. Er du ramt af ensomhed, ked-af-det-hed, tomhed og tristhed, og tager meningsløs-heden ind i mellem overhånd, så er deltagelse i et sorggruppe-forløb måske det, du har brug for. Kontakt mig for yderligere information.

Samtalegruppe for børn & unge i skilsmissefamilier

Er du midt i en skilsmisse eller lige blevet skilt? Oplever du, at dit barn har det svært med den forandring det indebærer, både for jer som familie, samt for barnet selv? Er dit eget overskud begrænset og har du svært ved at give dit barn den særlige omsorg og støtte, som kræves af dig, da du selv befinder dig et sårbart sted? Så er en samtalegruppe for dit barn, måske lige det, både du og dit barn kan have glæde af. Kontakt mig for yderligere information.

Utroskab - Gruppesamtale-forløb for individuelle og par

Måske er du/I iblandt dem, som er ramt af utroskab. Måske har du været din partner/ægtefælle utro, og måske du ikke har delt det med nogen? Måske er utroskaben ikke længere en hemmelighed imellem jer, ja det kan sågar være længe siden, at jeres parforhold blev "ramt" af utroskab, men det påvirker i høj grad stadig jeres parforhold, og du/I føler jer fastlåste, at jeres forhold ikke længere udvikler sig positivt. Du/I har udfordringer med at genfinde troen og tilliden til hinanden. Intimiteten er svær eller måske det eneste som fungerer rigtig godt? Følelsen af et fælles "VI" er stærkt udfordret, og det vil du/I gerne ændre på gennem deltagelse i et gruppeforløb, enten alene eller som par. Kontakt mig for yderligere information.

Bedre selvværd & selvtillid

Lavt selvværd påvirker i høj grad vores selvopfattelse, og svækker vores evne og tro på vores betydning i nære og betydningsfulde relationer. Det gør det, fordi selvværd udvikles i kontakten med andre. Det er her, vi bekræftes af vores værdi for den anden, mærker accept og ligeværdighed. At vi føler os betydningsfulde i relation til andre, er i høj grad med til at påvirke vores trivsel, evne til at udvikle os, og til at turde gå nye veje. Selvtillid skal ses som et supplement til selvværd, og handler om, at vi er gode til noget, at vi er noget, at vi har talent for noget, og vide det.

Selvmordstanker og selvmord

Selvmordstanker, selvmord og selvmordsforsøg rammer hårdt. Det gør det, fordi det stadig er et stort tabu i vores samfund, og ofte er det forbundet med stor skam og skyld, både for den som har selvmordstanker, og for de pårørende. Følelsen af utilstrækkelighed og mindreværd er ikke usædvanlige, og hvor går man så hen og får hjælp til sine tanker.